Rasen er en generelt frisk rase, men under finner du sykdommer som kan forekomme på Shetland Sheepdog

- Øyesykdommer

- HD/AD

- Slipped tendon (Sheltiehæl)

- LTV 

- Gentester på rasen: Mdr1, CEA, PRA (CNGA1-PRA), vWD III, DM og.  

- Lance tenner